Salgs- og leveringsbetingelser

 • Generelt for alle varegrupper gælder, at layout er en del af opgaven. Vi afregner pr. påbegyndt kvarter. Omvendt er det ikke en selvfølge, at tryksagen er en del af en layout-opgave
 • Alle ordre er som udgangspunkt beregnet ud fra et estimat. Der faktureres for det faktuelle tidsforbrug, medmindre andet er aftalt.
 • Der er som udgangspunkt ikke medtaget produktions-omkosninger i Hesseloe’s ordre
 • Al ekstern produktion; tryksager, hjemmeside-kodning, køb af billeder/temaer etc., faktureres sideløbende og altid direkte til kunden selv
 • Vi laver tilbud som passer til den enkelte kundes behov ud fra angivede ønsker
 • Alle opgaver udføres med diskretion, og kan udleveres som pakket fil efter endt job
 • Det er kundens ansvar at tjekke korrekturen for fejl. Vi læser gerne korrektur, men dette bestilles særskilt ved bestilling
 • Vi laver kontrakter gældende for 1 år, 2 år eller 3 år.
 • Vi kører jævnligt backup på hele systemet, og kan til enhver tid genskabe det tabte, hvis originalerne skulle gå tabt
 • Ved opgaver som forløber sig over mere end 30 dage, fakturerer vi løbende ved del-fakturaer
 • Ændringer i en ordre vil typisk også medføre ændring i prisen og det eventuelt afgivne tilbud. Vi kan ikke altid garantere at overholde en ellers aftalt leveringsdato i forbindelse med evt. ændringer
 • Stoppes eller fortrydes en igangværende ordre faktureres der for de timer der faktuelt er brugt på den pågældende opgave
 • Alle priser er angivet som ekskl. moms
 • Hesseloes betalingsbetingelser er 8 dage netto fra opgaven er afsluttet og/eller leveret. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.
 • Hesseloe tager forbehold for udeblevne leverancer og svigtende leverandører
 • Alle tilbud og ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, og med forbehold af udeblevne/forsinkede/svigtende leverancer fra underleverandører.

 

Website eller webshop fra Hesseloe

 

 • Hesseloe leverer jeres nye website i et open source system (CMS) og det er derfor muligt selv at stå for vedligeholdelse af denne, når Hesseloe har afsluttet projektet.
 • Ved projektets afslutning er det muligt at få udleveret eget login til siden
 • Ønsker I som kunde selv at stå for opdateringer og ændringer på hjemmesider udarbejdet af Hesseloe, er det på eget ansvar.
 • Alle billeder leveres af kunden, medmindre andet er aftalt.
 • Al tekst leveres færdigt af kunden.
 • Hesseloe tilbyder hosting af domæner og webhotel fra 495.- om året.
 • Hesseloes web-pakke-løsninger kan sættes sammen efter behov og ønsker.
 • med opstart af webshop sørger Hesseloe for opsætning af domæne og SSL og betalingsløsning via e-pay efter behov.
 • Alle vores webshops er ekskl. afgifter til e-pay eller andre betalingsløsninger og hosting/SSL.
 • Ved bestilling af websites og webshops er Hesseloe altid til rådighed vedr. rådgivning og support, både før, under og efter udviklingen.
 • Indhold og specifikationer vedr. Hesseloe’s webpakker kan ses på hesseloe.dk Øvrige elementer, ekstra features eller ekstra sider, betragtes som ekstra bestilling og faktureres ligeledes for sig
 • Vi kører jævnligt backup på hele systemet, og kan til enhver tid genskabe det tabte, hvis originalerne skulle gå tabt